6.12.11

Disponibilizări la Societate Naţională a Lignitului Oltenia

Disponibilizări la Societate Naţională a Lignitului Oltenia Societatea Naţională a Lignitului Oltenia va disponibiliza aîn acstă lună 300 de angajaţi. Decizia a fost luată în scopul eficientizării activităţii.

Prin aceste concedieri se doreşte continuarea procesului de dezvoltare a unităţilor viabile şi de restructurare a activităţilor fără potenţial de dezvoltare şi eficienţă economică, însă şi asigurarea pieţei de cărbune energetic şi a pieţei de energie electrică şi termică la un preţ competitiv.
Cei disponibilizaţi vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu