29.6.13

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel pe 29 iunie

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sărbătoriţi în 29 iunie  

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti in fiecare an pe 29 iunie. Sfintii Petru si Pavel sunt praznuiti impreuna pentru ca au murit in aceeasi zi, de 29 iunie a anului 67 d. Hr. 

21.6.13

Cetăţi şi castele din judeţul Sibiu


În judeţul Sibiu, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Sălaj


În judeţul Sălaj, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Prahova


În judeţul Parahova, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Mureş


În judeţul Mureş, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Ilfov


În judeţul Ilfov, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Hunedoara


În judeţul Hunedoara, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Covasna


În judeţul Covasna, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Cluj


În judeţul Cluj, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

20.6.13

Vacanţa elevilor din clasele mici în noiembrie


Elevii din învăţîmântul primar vor fi primii care vor avea vacanţă în anul şcolar 2014 – 2015. Ei vor beneficia de o primă săptămână, care nu se acordă şi pentru restul elevilor.

Cetăţi şi castele din judeţul Braşov


În judeţul Braşov, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Bistriţa Năsăud


În judeţul Bistriţa Năsăud, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Bihor


În judeţul Bihor, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul AradÎn judeţul Arad, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

Cetăţi şi castele din judeţul Alba


În judeţul Alba, cele mai cunoscute cetăţi sau castele sunt următoarele:

11.6.13

Rezervele României în gaze de şist şi petrol


Conform unor informaţii estimate de către Administraţia americană pentru informaţie în domeniul energiei (EIA), România are rezerve de gaze de şist de 1.444 miliarde de metri cubi,

8.6.13

Conditii pentru a intra in concediul de cresterea copilului


Parintii copiilor nascuti dupa data de 01.01.2011 intra sub incidenta legii 111/2010, care prevede doua tipuri de concediu.
Primul este concediu pana la implinirea varstei de 1 an a copilului iar cel de-al doilea este concediu pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului.

Câţi bani se dau pentru creşterea copilului


Indemnizatia pentru cresterea copilului prevede 85% din media veniturilor nete înregistrate în ultimele 12 luni anterioare naşterii, precum şi acordarea indemnizaţiei indiferent de numărul de copii.

7.6.13

Cum se obţine alocaţia de stat pentru copii


Pentru a obtine alocatia de stat pentru copii, trebuie depus un dosar la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali, la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.

Cine poate primi alocaţia de stat pentru copii


Alocatia de stat pentru copii poate fi platita unuia dintre parinti tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal ori persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei, pana ce acesta implineste varasta de 18 ani.

Cât este alocaţia de stat pentru copii


Au dreptul la alocatie de stat copii care urmeaza o forma de invatamant pe teritoriul tarii noastre, pana la implinirea varstei de 18 ani,  cei cu grad de invaliditate I si II si cei cu handicap, pana la varsta de 18 ani. In alte cazuri, cei au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile profesionale sau liceale, pâna la finalizarea acestora, cu conditia sa nu repete anul şcolar decat dacă motivele sunt de natură medicala (se devodeste cu certificat medical).

Alocatia de stat pentru copiii


Alocatia de Stat pentru copii, devine din an in an tot mai nesemnificativa, o mai mare parte dintre bani fiind dirijati spre indemnizatia pentru crestere copiilor, deoarece acestea sunt pe periode scurte de timp, chiar daca sunt sume mai importante.

Cine este scutit de plata Contribuţiei la Asigurările Oligatorii de Sănătate


Plata Contributiei la Asigurările Obligatorii de Sanătate o au toti cetătenii romani majori, care obtin venituri.

Cum poate fi schimbat medicul de familie


Cei care au decis să-şi schimbe medicule de familie, din diferite motive, trebuie să ştie că o poate face doar după cel puţin şase luni de când s-a înscris la cel care doreşte să renunţe.

Cum se face înscrierea la medicul de familie


Persoanele care doresc să se înscrie la medicul de familie trebuie să aibă 18 ani împliniţi, în caz contrat este înscris de către părinţi sau persoanle care în au pe minor în îngrijire legală.

6.6.13

Cum se face contractul de vânzare cumpărare imobiliară


Contractul de vanzare – cumparare este necesar pentru a incehia o trazactie imobiliara, intre vanzator si cuparator. Pentru a fi complet e nevoie de semnaturile celor caare vor sa inregistreze tranzactia, puse pe contractul intocmit si autentificat de catre notarul public sau avocatul ales, in urma semnarii acestuia.

Eliberare Certificat Fiscal pentru proprietăţi


Cei care au intentia sa vanda o proprietate proprietate imobiliara trebuie sa faca dovada ca bunul supus vanzarii este liber de datorii. Certificatul Fiscal este un act oficial eliberat de organele competente ce pot dovedi lipsa datoriilor.

Cum se intabulează în Cartea Funciară sau CF


Daca un imobil urmeaza a fi tranzactionat si nu este intabulat, nu se va putea proceda la incheiere Contract Vanzare Cumparare.
Cartea Funciara cuprinde mentiuni despre toate actele imobilului in cauza. Extrasul de CF este actul care reflecta cel mai cuprinzator situatia juridica a imobilului respectiv.

Eliberare Extras de Carte Funciară sau CF


Cei care vor sa obtina un Extras de Carte Funciara, trebuie sa sstie ca acesta este valabil doar 24 de ore, astfel ca acesta trebuie obtinut chiar in ziua cand va fi prezentat. 

Dosarul de Cadastru şi Intabulare


Pentru a intocmi dosarul de cadastru si intabulare, trebuie apelat la Expertii autorizati, cei care fac lucrarile si masuratorile topografice necesare, lucrari, relevee, planuri, schite. Ei vor ajuta la obtinerea numarului postal de intabulare in Cartea Funciara si depunerea la ANCPI.

4.6.13

Cum se schimbă buletinul de identitate


Cei care au ajuns la termenul de preschimbarea a buletinului de indentitatea, ori să obţină unul nou, din cauza pierderii, furtului sau distrugerii au nevoie de acte. Pentruna fi prezentate la evidenţa populaţiei.

Cum se obţine viza de flotant sau de reşedinţă


Pentru a obţine o viză de reşedinţă, sau obşinuitul flotant, este nevoie de mai multe acte care trebuie depuse la Evidenţa Populaţiei.

Cum se obţine certificatul de deces


Urmaşii, rudele sau întreţinătorii celor decedaţi pot obţine certificatul de ces de la Primăria municipiului, oraşului sau comunei unde s-a produs decesul. El se eliberează în urma declarării decesului.