6.6.13

Cum se face contractul de vânzare cumpărare imobiliară


Contractul de vanzare – cumparare este necesar pentru a incehia o trazactie imobiliara, intre vanzator si cuparator. Pentru a fi complet e nevoie de semnaturile celor caare vor sa inregistreze tranzactia, puse pe contractul intocmit si autentificat de catre notarul public sau avocatul ales, in urma semnarii acestuia.

Daca buletinul sau cartea de identitate au expirat in cursul anului curent, legitimarea se poate face si cu pasaportul sau cu permisul de conducere.
Daca stampilele aplicate de organele competente pe actul de identitatea nu mai sunt vizibile, se vor folosi pasaportul sau permisul de conducere, sau doi martori care cunosc persoana in cauza.
In cazul in care sunteti casatorit Certificatul de casatorie este absolut necesar la incheierea actului de Vanzare-Cumparare, intrucat vanzarea-cumpararea este un act de dispozitie, ceea ce presupune consimtamantul ambilor soti, ori calitatea de soti nu se poate dovedi decat cu ajutorul certificatului de casatorie.
Acte necesare:
- actul de dobandire a imobilului (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de proprietate, certificat de mostenitor, contract de schimb imobiliar, alte acte);
- extrasul de carte funciara eliberat de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla proprietatea imobiliara; (acte necesare extras carte funciara)
- certificat fiscal eliberat de Primarie; (acte necesare certificat fiscal)
- actele de identitate(carte de identitate, buletin, pasaport, permis de conducere)
-certificat de casatorie (daca este cazul);
In cazul in care actele de identitate au termenul de valabilitate expirat, nu pot fi folosite la semnarea actului de instrainare a imobilului.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu