6.6.13

Dosarul de Cadastru şi Intabulare


Pentru a intocmi dosarul de cadastru si intabulare, trebuie apelat la Expertii autorizati, cei care fac lucrarile si masuratorile topografice necesare, lucrari, relevee, planuri, schite. Ei vor ajuta la obtinerea numarului postal de intabulare in Cartea Funciara si depunerea la ANCPI.

Iata si catele necesare pentru acestea:
- act de proprietate imobil (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie, etc.) în 2 copii, din care una legalizata;
- certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare (se obtine de la Administratia Financiara de care apartine imobilul);
- act de indentitate proprietar în 2 copii;
- cerere tip (se obtine de la expertul autorizat);
- declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile, care se obtine de la expertul autorizat;
- cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara – de la expertul autorizat;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu