11.10.13

Acte necesare pentru înscrierea la liceu


Elevii care au absolvit opt clase gimnaziale şi au trecut de proba Evaluării Naţionale, fiind apoi repartizaţi computerizat, trebuie să se înscrie la liccele respective.
Pentru înscriere e nevoie de actele de studii în original: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); fişa medicală
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu