5.10.16

Pescuitul interzis in 2017Iată care sunt prevederile pricipale prevăzute într-un Proiect de Ordin privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2017

zone si perioade de prohibitie (2017)
art.1(1) -Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial recreativ /sportiv si familial al oricaror specii de pesti,crustacee ,moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 zile, in perioada 01 aprilie - 30 mai inclusiv,si in apele care constituie frontiera de stat inclusiv Golful Musura,pe o durata de 45 de zile,in perioada 01 aprilie - 15 mai inclusiv,cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
Specii si perioade de prohibitie (2017)
art.5 (1) -Prin exceptie de la art 1 se interzice pescuitul comercial recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti dupa cum urmeaza:
a) stiuca, pe o durata de 35 zile, in perioada 10 februarie-15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel), fusarul(Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul de Babadag (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, tot timpul anului
c) coregonul, pastravul de mare, lipanul, tot timpul anului;
d) pastravul indigen, pastravul curcubeu, pastravul fantanel incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie pana pe 31 decembrie ;
e)sturioni,in tot timpul anului,cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile in perioada 1 iulie - 31 august;
prohibitia scrumbiei de Dunare (2017)
- Prohibitia pescuitului in scop comercial , familial si recreativ al scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 14 aprilie - 23 aprilie inclusiv;
b)Pe sectorul de Dunare si bratele sale,de la Ceatal Chilia- Mm 43- pana la Vadul Oii -km238- , pe o durata de 20 zile,in perioada 20 aprilie - 09 mai ,inclusiv.
c)Pe sectorul de Dunare si bratele sale,de la Vadul Oii - km238 -pana la Gura Timocului - km845,6 - pe o durata de 30 zile, in perioada 01 mai - 30 mai inclusiv
d) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci in perioada 04 aprilie - 13 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
e) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosac) se pot retine in vederea valorificarii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu