30.1.14

Înscrierea copiilor la grădiniţă în anul 2016La fel ca în anii trecuţi, încrierea copiilor la grădiniţă se face în vacanţa mare, vara.
Părinţii au de găsit până atunci unde sunt locuri libere şi, evenatul să-i înscrie pe o listă provizorie. 

De preferinţă, din iulie şi până pe 15 august, după ce au completat cererea de înscriere, părinţii vor prezenta la instituţiile de învăţământ următorele acte;
copie de pe certificatul de naştere al copilului; copie de pe actele de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali,certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copia hotărârii/ sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare a minorului; adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/ reprezentanţi legali,adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii; adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediul pentru creşterea copilului, în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă; adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de mamă la forma de zi (dacă este cazul); sentinţă de divorţ/ copie certificat deces al unuia dintre părinţi (dacă este cazul); dosar plic.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu