1.6.14

Cum se calculează indemnizaţia pentru creşterea copilului


Cuantumul se face prin aplicarea cotei de 85 de procente asupra bazei de calcul astfel stabilite.

Astfel, pentru luna în care s-a născut copilul se calculează venitul cuvenit pentru luna respectivă. Se iau în calcul veniturile cuvenite, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toata luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de maternitate.
Pot solicita acordarea indemnizaţiei pentru creştere copil persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit o perioadă de 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului.
La calcularea celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, acestea fiind considerate lună întreagă.
Dacă naşterea se produce înainte de termen, stagiul necesar deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumtivă a naşterii, certificată de către medicul de specialitate.
Calcul indemnizatie crestere copil
Art. 3 - OUG 111/2010
(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintă, după caz:
a) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru luna respectivă şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcţia de bază;
b) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri;
c) suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6);
d) suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi independente determinat în condiţiile legii;
f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi agricole determinat în condiţiile legii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu