3.8.16

Lista liceelor din judeţul Arad - admitere 2017


Iată lista liceelor din judeţul Arad, destinată elevilor care vor da admiterea în vara anului 2017 pentru clasa a IX-a: 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017. LICEU ZI clasa a IX-a 2017 . 
Urmăreşte mai joc, în ordine, unitarea şcolară, filiera sau calificarea profesională, numărul de clase şi numărul de elevi. 
În foto se pot afla ultimele note de intrare şi codurile.

1. Colegiul Naţional "Moise Nicoară" Arad
Filieră Teoretică 
Profil Real
română matematică-informatică, intensiv informatică 1 clasă 28 locuri 
intensiv engl. matematică-informatică 1 28
bilingv engl. ştiinţe ale naturii 1 28 
intensiv engl. ştiinţe ale naturii 2 56 9,36 109
Profil Uman
română filologie 1 28 
TOTAL 6 clase cu 168 locuri 

2. Colegiul Naţional "Elena Ghiba Birta" Arad
Filieră Teoretică
Profil Real
română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 
intensiv engl. matematică-informatică 1 28
română ştiinţe ale naturii 1 28 
intensiv engl. ştiinţe ale naturii 1 28
Profil Uman
română filologie 1 28 
bilingv engl. filologie 1 28 8
TOTAL 6 168


3.Colegiul Naţional "PreparandiaDimitrie Ţichindeal" Arad
Filieră Teoretică
Profil Uman
bilingv engl. filologie 1 28 
intensiv engl ştiinţe sociale 1 28 
Profil Real
română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 
Filieră vocaţională
Profil pedagogic
română învăţători-educatoare 1 28 
TOTAL 4 112


4.Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" Arad
Filieră Teoretică
Profil Uman
germană Filologie 1 28 
intensiv germ Filologie 1 28 
Profil Real
intensiv engl ştiinţe ale naturii 1 28 
germană ştiinţe ale naturii 1 28 
TOTAL 4 112

6.Seminarul Teologic Ortodox Arad
Filieră vocaţională
Profil teologic
română preot 1 28 
TOTAL 1 28

7.Liceul Teologic Baptist "Alexa Popovici"Arad
Filieră vocaţională
Profil teologic
bilingv engl. teologie baptistă 1 28 
Filieră Teoretică
Profil Real
intensiv engl ştiinţe ale naturii 1 28 
TOTAL 2 56

8.Liceul Teologic Penticostal Arad
Filieră vocaţională
Profil teologic
română teologie penticostală 1 28 .
Filieră Teoretică
Profil Real
română matematică-informatică 1 28 
TOTAL 2 56

9.Liceul cu Program Sportiv Arad
Filieră vocaţională
Profil Sportiv
română instructor sportiv 2 56 - Voc.
TOTAL 2 56

10.Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" Arad
Filieră vocaţională
Profil muzică
română instrumentist 1 28 
Profil teatru
română instructor de teatru 1 28 
Profil arte vizuale
română tehnician pentru tehnici artistice 2 56 
TOTAL 4 112

11.Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări "Caius Iacob" Arad
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Electronică automatizări
română tehnician de telecomunicaţii 1 28 
română tehnician în automatizări 1 28
Domeniu pregătire de bază : Electric
română tehnician în instalaţii electrice 1 28 
TOTAL 3 84

12.Colegiul Economic Arad
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28
intensiv engl tehnician în activităţi economice 1 28 
română tehnician în administaţie 1 28
Domeniu pregătire de bază : Turism şi alimentaţie
română tehnician în gastronomie 1 28 
intensiv engl tehnician în turism 1 28
TOTAL 5 140

13.Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Arad
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Mecanică
intensiv engl tehnician proiectant CAD 1 28 
TOTAL 1 28

14.Liceul Naţional de Informatică Arad
Filieră Teoretică
Profil Real intensiv engl matematică-informatică 1 28
română matematică-informatică, intensiv informatică 2 56
TOTAL 3 84

15.Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" Arad
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Fabricarea produselor din lemn
română tehnician designer mobilă şi amenajări
interioare 1 28 
TOTAL 1 28

16.Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia mediului Arad
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Construcţii, instal.şi lucrări publice
română tehnician desenator pt.construcţii şi instalaţii 1 28 
Profil resurse naturale si protectia mediului
Domeniu pregătire de bază : Protecţia mediului
română tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului 1 28 
TOTAL 2 56

17.Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
Filieră tehnologică
Profil resurse naturale si protectia mediului
Domeniu pregătire de bază : Industrie alimentară intensiv
engl tehnician analize produse alimentare 1 28
română tehnician în prelucrarea prod.de origine animală 2 56
Domeniu pregătire de bază : Agricultură intensiv
engl tehnician veterinar 1 28 
TOTAL 4 112

18.Liceul Tehnologic de Transporturi Auto"Henri Coandă" Arad
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Mecanică
română tehnician transporturi 1 28 
TOTAL 1 28

19.Colegiul "Csiky Gergely" Arad maghiară- cf. art. 45(4) din Legea educatiei
Filieră Teoretică
Profil Real
intensiv engl ştiinţe ale naturii (maghiara) 0.50 14 
intensiv engl matematică-informatică (maghiara) 0.50 14 
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Turism şi alimentaţie
maghiară tehnician în turism 1 28 
Domeniu pregătire de bază : Economic
maghiară tehnician în activităţi economice 1 28 
TOTAL 3 84

20.Liceul Tehnologic „Francisc” Neuman” Arad
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Industrie textilă şi pielărie
română tehnician designer vestimentar 1 28 
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Comerţ
română tehnician în achiziţii şi contractări 1 28 
Domeniu pregătire de bază : Estetica şi igiena corpului omenesc
română coafor stilist 1 28 
TOTAL 3 84

21.Liceul Teoretic Pâncota
Filieră Teoretică
Profil Uman română filologie 1 28 
Profil Real română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : 
Economic română tehnician în activităţi economice 1 28 
TOTAL 3 84

22.Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chişineu - Criş
Filieră Teoretică
Profil Uman
intensiv engl filologie 1 28 
română filologie 1 28
Profil Real
română matematică-informatică 1 28 
română ţtiinţe ale naturii 1 28 
TOTAL 4 112

23.Liceul Tehnologic Chişineu Criş
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
română tehn.desenator pt.constr. şi instalaţii 1 28 
Domeniu pregătire de bază : Mecanică
română tehnician mecatronist 1 28 
TOTAL 3 84

24.Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici
Filieră teoretică
Profil Uman
română filologie 1 28
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : 
Economic română tehnician în activităţi economice 1 28 
TOTAL 1 28

25.Liceul Teoretic Sebiş
Filieră Teoretică
Profil Real
română matematică-informatică 1 28 
română ştiinţe ale naturii 1 28 
Profil Uman
intensiv engl filologie 1 28 
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : 
Turism şi alimentaţie română tehnician în gastronomie 1 28 
Domeniu pregătire de bază : 
Economic română tehnician în activităţi economice 1 28 
TOTAL 5 140

26.Liceul Teoretic “Josef Gregor Tajovsky” Nădlac
Filieră Teoretică
Profil Real
română matematică-informatică 1 28 
Profil Uman
română ştiinţe-sociale 1 28
slovacă ştiinţe-sociale 1 28 
TOTAL 3 84

27.Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” Pecica
Filieră Teoretică
Profil Real
intensiv engl matematică-informatică 1 28 
Profil Uman
română filologie 1 28 
TOTAL 2 56

28.Liceul “Atanasie Marienescu” Lipova
Filieră Teoretică
Profil Uman
intensiv engl filologie 1 28 6
Profil Real
română matematică-informatică, intensiv informatică 1 28 
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : 
Mecanică română tehnician prelucrări mecanice 1 28 
TOTAL 3 84

29.Liceul Tehnologic Beliu
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Economic
română tehnician în administraţie 1 28 
TOTAL 1 28

30.Liceul Teoretic Cermei
Filieră Teoretică
Profil Real
română ştiinţe ale naturii 1 28 
TOTAL 1 28

31.Liceul “Ioan Buteanu” Gurahonţ
Filieră Teoretică
Profil Uman română filologie 1 28 
Profil Real
română matematică-informatică 1 28 
Filieră tehnologică
Profil resurse naturale si protectia mediului
Domeniu pregătire de bază : Silvicultură
română tehnician silvicultură şi expl.forestiere 1 28 
TOTAL 3 84

32.Liceul “Mihai Viteazul” Ineu
Filieră Teoretică
Profil Real
română matematică-informatică 1 28 
intensiv fran ştiinţe ale naturii 1 28 
Profil Uman
intensiv engl filologie 1 28 
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Mecanică
română tehnician mecatronist 1 28 
Domeniu pregătire de bază : Electronică automatizări
română tehnician electronist 1 28 
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 
TOTAL 6 168

33.Liceul Tehnologic Săvârşin
Filieră tehnologică
Profil resurse naturale si protectia mediului
Domeniu pregătire de bază : Protecţia mediului
română tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului 1 28 6
Domeniu pregătire de bază : Agricultură
română tehnician zootehnist 1 28 
TOTAL 2 56

34.Liceul “Sever Bocu” Lipova
Filieră Teoretică
Profil Real
română ştiinţe ale naturii 1 28 
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Comerţ
română tehnician în activităţi de comerţ 1 28 
Domeniu pregătire de bază : Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 4
TOTAL 3 84

35.Liceul Tehnologic “Ştefan Hell“ Sântana
Filieră Teoretică
Profil Uman
română ştiinţe sociale 1 28 
Filieră tehnologică
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Electronică şi automatizări
română tehnician operator tehnică de calcul 1 28 
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 
TOTAL 3 84

36.Liceul Tehnologic ”Moga Voievod” Hălmagiu
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Turism şi alimentaţie
română tehnician în turism 1 28 
TOTAL 1 28

37.Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Turism şi alimentaţie
română tehnician în turism 1 28 
Profil tehnic
Domeniu pregătire de bază : Electric
română tehnician electrician electronist auto 1 28 
TOTAL 2 56

38.Liceul Tehnologic Vinga
Filieră tehnologică
Profil servicii
Domeniu pregătire de bază : Economic
română tehnician în activităţi economice 1 28 
TOTAL 1 28

TOTAL GENERAL 110 3080

P.S.
bilingv - se poate opta numai dacă se susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
voc. - se poate opta numai dacă se susţine proba de aptitudini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu