2.8.13

Avantaje angajatilor in natura care NU se impoziteaza


Intre exceptiile generale din Codul fiscal, nu pot fi cuprinse in baza lunara a contributiilor individuale sociale obligatorii urmatoarele:

- contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;
- cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
- contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
- contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
- sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
- sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate;
- indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
- indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;
- sumele sau avantajele primite de catre persoane fizice rezidente din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
- cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului in legatura cu activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
- costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
- avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestuia;
- cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni sunt din punct de vedere al impozitului pe profit tratate drept cheltuieli nedeductibile. Acestea vor reprezenta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiilor doar daca acestea sunt impozitate conform Titlului III – Impozit pe venit.
- diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite;
- tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate potrivit legii;
- avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta, prevedere aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2012 dupa eliminarea enumerarii nelimitative a avanatajelor excluse din baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii:
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers;
2. cazarea in unitati proprii;
3. hrana acordata potrivit legii;
4. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport, acordate in interes de serviciu;
5. contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale, contributiile platite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurarilor profesionale si asigurarilor voluntare de sanatate, suportate de angajator pentru salariatii proprii, in limitele de deductibilitate prevazute de lege, dupa caz.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu