2.8.13

Impozitarea avantajelor in natura


Conform modificarilor la legea salarizarii, se impoziteaza si avantajele in natura. Aceste avantaje reprezinta acele bunuri, servicii sau orice alte beneficii in bani sau in natura, acordate de un angajator unei persoane fizice salariate. 

Ele se definesca a fi cheltuieli efectuate de catre angajator materializate in bunuri sau servicii, suportate integral sau partial de catre acesta pentru nevoi personale ale salariatului.
In mod nnormal, angajatorul trebuie sa cuprinda avantajele in natura in contractul individual de munca. La nagocierea salriului trebuie stipulate toate elemente care fac parte din pachetul salarial (salariul de baza, avantaje in natura - acordarea unei masini din patrimoniul afacerii, plata unor asigurari medicale, prime pentru diverse ocazii cum ar fi de Craciun, de Pasti, de 8 martie, de 1 iunie, prime acordate din fondul de participare la profit s.a.).
Avantajele acordate sunt considerate venituri impozabile. Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile la nivelul salariatului, indiferent de forma organizatorica a angajatorului care le acorda. Daca bunurile sau serviciile de care beneficiaza salariatul sunt acordate ca urmare a indeplinirii unor sarcini de serviciu, nu pot reprezenta avantaj impozabil in categoria veniturilor salariale.
Pentru ca un avantaj acordat sa fie impozabil la nivelul salariatului in categoria veniturilor din salarii, trebuie ca acesta sa reflecte folosinta in scop personal al bunului sau serviciului acordat salariatului, ca urmare a unei relatii contractuale. Avantajele acordate angajatilor se evalueaza si se impoziteaza in luna in care au fost primite de salariati.Toate documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat trebuie enexate la statul de plata. Se cumuleaza avantajul cu salariul in vederea impozitarii, atat pentru stabilirea platii anticipate (impozitul lunar pe salarii), cat si reflectarea acestuia in venitul prin cuprinderea lui in venitul net anual din salarii. Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate, precum si a avantajelor primite de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, Veniturile in natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent avantajelor in natura se retine din salariul primit de angajat in numerar pentru aceeasi luna.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu