14.3.14

Documente obligatorii in Contract individual de muncaLa angajarea intr-un loc de munca, din 2014 sunt obligatorii mai multe documente, sare sa sustina angajatorului prezentarea viitorului salariat, pentru incheierea Contractului Individual de Munca.

Cele care sunt solicitate obligatoriu prin lege sunt:
1. cartea de identitate
2. adeverinta de la angajatorul precedent, care sa ateste activitatea desfasurata la acesta, vechimea in munca, in meserie sau in specialitate.
3. curicullum vitae, modelul comun european (Hotararea Guvernului nr. 1021/2004)
4. diplome de studii
5. avize, autorizatii
6. avizul sau certificatul medical
7. cazierul judiciar pentru cei ce urmeaza a fi angajati gestionari, vor prezenta o dovada eliberata de agentul economic, autoritatea sau institutia publica in care a fost anterior incadrat, din care sa rezulte ca nu a produs pagube sau in situatia in care a produs, natura acestora si daca ele au fost acoperite
8. nota de lichidare daca persoana a mai fost angajata, din care rezulta situatia debitelor la angajatorul precedent
9. fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior (fotocopie), respectiv recomandare de la angajatorul precedent
Daca persoana se incadreaza in munca pentru prima data, recomandarea se va putea elibera de catre unitatea de invatamant absolvita
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu