4.4.14

Documente si acte pentru angajarePentru angajarea intr-un loc de munca, solicitantul are nevoie de mai multe documente, acte, care trebuie puse la dipozitia angajatorului.

Angajatorul este obligat sa intocmeasca un dosar pentru fiecare salariat, care va fi pastrat in bune conditii la sediu si va fi prezentat inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
Ce se cere obligatoriu in dosar:
– actele de angajare
– contractul individual de munca
– actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca
– acte de studii/certificate de calificare,
– orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
Exemplu:
- Buletinul de identitate sau cartea de identitate
- Adeverinta de la ultimul loc de munca
- Curriculum vitae
- Recomandari de la fostul loc de munca
- Acte de studii, certificate de calificare
- Certificatul medical
În anumite locuri, se mai solicita:
- Cazierul judiciar
- Nota de lichidare
- Avize, autorizatii, atestari
- Autorizatia de munca
- Repartitia AJOFM

-  Declaratie privind faptul ca nu a desfasurat activitati de politie politica. Aceasta declaratie este necesara pentru anumite posturi, cu deosebire pentru functionarii publici. Astfel, pentru anumite posturi, se solicita o declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca respectivul candidat nu a desfasurat activitati de politie politica.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu