21.4.14

Program examene şcoli profesionale, 2015Desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 2 de calificare se va face astfel:


Calendar Admitere Scoala Profesionala de 3 ani in 2015

27 februarie 2015   Afisarea, la sediul scolilor care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselectie (dupa caz) si a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificarile, numarul de locuri disponibile pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si perioadele de inscriere pentru anul scolar 2015 - 2016
6 - 10 aprilie 2015 La nivelul fiecarei unitati de invatamant care isi propune sa scolarizeze invatamant profesional in anul scolar 2015-2016 se desfasoara actiunea "Saptamana meseriilor"
30 aprilie 2015 Afisarea ofertei de scolarizare aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul gimnaziilor si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.
7 mai 2015  Transmiterea in scolile gimnaziale a brosurilor cu informatii legate de admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul scolar 2015-2016. 
Afisarea in gimnazii a graficului sedintelor de completare a optiunilor din Fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
15-17 iunie 2015 Secretariatele gimnaziilor completeaza, la cererea elevilor si a parintilor, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
15-18 iunie 2015 Inscrierea candidatilor la scolile profesionale cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere completate
19 iunie 2015 Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si a graficului de desfasurare a sesiunii de preselectie si / sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz.
22-23 iunie 2015  Derularea probei de preselectie, in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia.
24 iunie 2015 Afisarea rezultatelor preselectiei la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie.
24-25 iunie 2015 Ridicarea, de catre elevii respinsi la preselectie, a fiselor de inscriere si inscrierea pentru alte calificari sau la o alta scoala profesionala, la care nu s-a organizat proba de preselectie
30 iunie 2015 Desfasurarea probei suplimentare de admitere (in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)
1 iulie 2015 Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere. Depunerea contestatiilor
2 iulie 2015 Afisarea rezultatelor la contestatii
2-3 iulie 2015 Calcularea de catre Comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional.
13 iulie 2015 Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de admitere.
15 iulie 2015 Afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate dupa etapa I de admitere in  invatamantul profesional de stat din judet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu