9.1.16

Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de somaj 2017


Persoanele care ajung în situaţia neplăcută de a solicita ajutorul de şomaj, trebuie să îndeplinească unele condiţii iar apoi să depună actele necesare, pentru a intra în plată.

Condiţii pentru solicitantul ajutorului de şomaj:
- are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii;
- nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitaţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţa, în vigoare, respectiv 500 ron;
 - nu îndeplineşte condiţiile de pensionare
- este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei raza teritoriala îşi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa, daca a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.

Actele necesare: 
- actul de identitate, în original;
- actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
- adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este sănătoasă clinic sau aptă de muncă ori că are restricţii medicale, după caz;
- actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care rezultă că persoana nu realizează venituri sau că veniturile realizate sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă.
În funcţie de categoria celui care solicită indemnizaţia de şomaj, mai trebuie prezentate şi alte documente.

Persoanele care au fost încadrate în muncă vor adăuga carnetul de muncă în original şi în copie şi/sau adeverinţa de muncă, copie dupa hotărârea judecătorească definitivă, dacă unitatea în care îşi aveau locul de muncă a fost desfiinţată, adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii angajatoare anterior, din care rezultă că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului.


Ce trebuie făcut:
1) mergeti cat de curand la Administratia Financiara a orasului sau sectorului de care apartineti, unde veti depune o cerere de eliberare a unei adeverinte de venit pe anul in curs sau pe ultimii 2 ani. Cererea o puteti face de mana, sau o puteti cumpara de la cei care vand in incinta institutiilor respective diferite formulare tipizate. Vi se va elibera un numar de inregistrare cu care trebuie sa va prezentati intr-un anumit termen. Termenul de eliberare a adeverintei de venit variaza de la cateva zile la doua saptamani (depinde de unitatea unde depuneti cererea). Acest document are valabilitatea de 90 de zile din momentul eliberarii.
2) va faceti o programare la medicul de familie si cereti sa vi se elibereze o adeverinta medicala in care se se mentioneze ca sunteti apt de munca. Adeverinta este valabila 30 de zile din momentul eliberarii.
3) de la departamentul de Resurse Umane al angajatorului la care ati fost trimis în somaj, trebuie sa primiti urmatoarele documente:
- adeverinta de vechime in care trebuiesc trecute urmatoarele: atestarea faptului ca ati fost angajat pe perioada nedeterminata in registrul de evidenta a salariatilor sub un anumit numar si eventualele modificari in cadrul contractului individual de munca, cu perioada, salariul brut si functia.
- adeverinta tip cf. Anexei nr.26 la HG 174/2002
- decizia de incetare a contractului colectiv de munca.
4) mergeti la un birou de copiat acte si faceti-va copii la urmatoarele acte:
- buletin sau cartea de identitate
- certificat de nastere
- certificat de casatorie sau hotararea de divort
- diploma de studii (BAC sau facultate), precum si  alte documente/atestate/certificari de calificare
- cartea (carnetul) de munca
5) un dosar cu sina.
6) cu actele in original si in copie  mergeti la agentia de somaj aferenta orasului/sectorului.
Plata banilor:
Banii de la somaj sunt platiti prin Posta Romana odata cu pensiile, intre zilele 16 – 20 ale lunii. Cei care au card bancar pot opta pentru astfel de plata, daca mai depun actele cu dosarul de somaj:
- doua copii de CI/buletin;
- o cerere in 2 exemplare pe care o completati la ANOFM;
- un extras de cont de la banca unde detineti cardul de la banca pe baza CNP-ului


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu