8.1.16

Cine poate primi ajutorul de şomaj în 2017Pentru intratea in somaj, e nevoie de alcatuit un dosar care se depune in maxim 10 zile de cand se se solicita acest statut. Banii se primesc de la data depunerii dosarului.


Mai jos vor fi prezentate conditiile de acordare, conform Legii 76/2002.
Iată cine poate intra in somaj:
persoanele care au dreptul la indemnizaţia de şomaj sunt acelea care:

- şi-au pierdut locul de muncă anterior din motive neimputabile lor;

- le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

- le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;

- le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

- au un contract de asigurare pentru şomaj (care este implicit în cazul celor care au avut un contract individual de muncă) şi nu realizează venituri sau acestea sunt mai mici decât valoarea ISR;

- s-au pensionat pentru invaliditate, iar ulterior au redobândit capacitatea de muncă fără a mai reuşi să îşi găsească un loc de muncă;

- le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

- le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute anterior şi pe baza căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj;

- nu s-au mai putut reintegra în muncă, în ciuda hotărârii judecătoreşti, la unităţile la care au fost încadrate anterior, din cauza încetării definitive a activităţii sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

- sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ, cu vârsta de minimum 16 ani, care la 60 de zile după absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă;

- sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu s-au încadrat în muncă. 

Data de la care se acordă indemnizaţia de şomaj depinde de momentul depunerii cererii la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă de către solicitant.

Astfel, după caz, cei îndreptăţiţi să primească indemnizaţie o pot face de la data:

- încetării raporturilor de muncă, de serviciu, a mandatului pentru care au fost numiţi/aleşi, a calităţii de membru cooperator, a motivului pentru care au fost pensionaţi sau li s-au suspendat raporturile de muncă/serviciu, a activităţii desfăşurate exclusiv în baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contribuţia individual de asigurări pentru şomaj;

- expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract, a perioadei de 60 de zile după absolvirea instituţiilor de învăţământ;

- absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Atenţie! Pentru a primi indemnizaţia de şomaj la data menţionată anterior este necesară depunerea cererii de înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de zece zile de la această dată.

Dacă termenul de zece zile este depăşit, solicitarea se poate face ulterior, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării, expirării sau absolvirii, situaţie în care indemnizaţia de şomaj se acordă de la data înregistrării cererii.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu