19.1.16

2016, Admitere în Şcoala Profesională de 3 ani


Iată cum se face Admiterea în Şcoala Profesionaşă, în anul 2016: 
26 februarie 2016 - Afisarea, la sediul scolilor care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselectie (dupa caz) si a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificarile, numarul de locuri disponibile pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si perioadele de inscriere pentru anul scolar 2016 - 2017
18-22 aprilie 2016  - La nivelul fiecarei unitati de invatamant care isi propune sa scolarizeze invatamant profesional in anul scolar 2016-2017 se desfasoara actiunea "Saptamana meseriilor"
28 aprilie 2016 - Afisarea ofertei de scolarizare aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul gimnaziilor si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Etapa I de admitere
13-17 iunie 2016 - Secretariatele gimnaziilor completeaza, la cererea elevilor si a parintilor, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
13-17 si 21 iunie 2016 - Inscrierea candidatilor la scolile profesionale care organizeaza preselectie, pe baza fisei de inscriere completate
13-17 si 21-24 iunie 2016   Inscrierea candidatilor la scolile profesionale care nu organizeaza preselectie, pe baza fisei de inscriere completate
21 iunie 2016 - La scolile profesionale care organizeaza preselectie se afiseaza lista candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si graficul si precizari detaliate privind organizarea preselectiei (data, ora, locul, acte necesare etc.) 
22-24 iunie 2016 -  Derularea probei de preselectie, in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia.
24 iunie 2016 - Afisarea rezultatelor preselectiei la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie.
24 si 27-30 iunie 2016 - Ridicarea, de catre elevii respinsi la preselectie, a fiselor de inscriere si inscrierea pentru alte calificari sau la o alta scoala profesionala, la care nu s-a organizat proba de preselectie
5 iulie 2016 - Desfasurarea probei suplimentare de admitere (in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)
6 iulie 2016 - Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere. Depunerea contestatiilor
7 iulie 2016 - Afisarea rezultatelor la contestatii
8 iulie 2016 -  Calcularea de catre Comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional.
11 iulie 2016 - Afisarea la sediul scolilor profesionale si in scolile gimnaziale a listei candidatilor admisi si a celor respinsi, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere in invatamantul profesional
11-12 iulie 2016 - Candidatii respinsi in etapa I de admitere in invatamantul profesional se pot inscrie in etapa a II-a de admitere, fie tot la scoala profesionala, fie la admitere la liceu
11-15 iulie 2016 - Depunerea dosarelor de inscriere la scolile profesionale la care elevii au fost declarati admisi 
20 iulie 2016 - Afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate dupa etapa I de admitere in invatamantul profesional de stat din judet
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu