7.7.13

Cât este ajutorul de deces şi actele necesare 2017


Valoarea ajutorului de deces acordat după decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului se stabileşte anual.  

În anul 2016, cuantumul ajutorului este de 2.681 de lei, faţă de 2.415 lei, cât era anul trecut.

În acelaşi timp, cuantumul ajutorului de deces în cazul membrului de familie al asiguratului sau al pensionarului, este de 1.341 lei (133 de lei în plus).

Ajutorul de deces poate fi achitat unei singure persoane, care  poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană, care trebuie să facă dovada plăţii cheltuielilor de deces.
Ajutorul de deces este achitat în maximum 24 de ore de la solicitare de către angajator, instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau casa teritorială de pensii. 

Pentru a obtine ajutorul de deces, care se acorda in baza Legii 263/2010, cererea se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale, respectiv la casa teritoriala de pensii, daca sustinatorul decedat era pensionar, sau la angajatorul asiguratului decedat. 

Acte necesare la obţinerea ajutorului de deces

-cererea pentru acordarea ajutorului;
-certificatul de deces (original + copie);
-actul de identitate al solicitantului (original + copie);
-actele de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original + copie);
-dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile de deces (original + copie);
-actul medical emis/vizat de medicul expert al asigurarilor sociale prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
-adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).
Solicitarea ajutorului de deces poate fi facuta in cadrul termenului general de prescriptie, care se calculeaza de la momentul decesului, potrivit legii pensiilor. Totodata, realizarea unui anumit stagiu de cotizare NU este o conditie pentru acordarea ajutorului.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu