7.7.13

Cine are dreptul la ajutorul pentru deces


Confom Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Pesoanelor Vârtsnice, ajutorul de deces se acordă în după decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.

Pot primi acest ajutor o persoană care poate fi în după caz:
- soţul supravieţuitor;
- copilul;
- părintele;
- tutorele;
- curatorul;
- moştenitorul.
Dacă nu există solicitarea din partea persoanelor menţionate, ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
În sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi:
- soţul/soţia;
- copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
- părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaraţie pe propria răspundere. În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu