8.5.14

Inscrierea in scoala profesionalaPentru anul scolar 2014, 2015, elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie in mai 2014 in invatamantul profesional cu durata de 3 ani, organizat in scolile unde exista un contract cu cel putin o firma la care elevii isi vor face practica.

Pentru a se inscrie, elevii cer la secretariatul scolii gimnaziale completarea fisei de inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 ani. Depun apoi fisa la scoala profesionala pe care vor sa o urmeze. In fisa de inscriere, un elev poate inregistra mai multe optiuni de calificare profesionala, in ordinea preferintelor.
In scolile profesionale unde numarul elevilor candidati este mai mic sau egal cu numarul de locuri oferit, media de admitere la invatamantul profesional va fi calculata ca medie ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25%.
Daca firma se implica prin sustinere financiara in formarea profesionala a elevilor, atunci poate cere scolii sa organizeze o sesiune de preselectie a candidatilor. Candidatii care sunt respinsi la preselectie se pot inscrie la o alta scoala profesionala cu durata de 3 ani care nu a organizat sesiune de preselectie sau se pot inscrie la invatamantul liceal.
In cazul in care numarul candidatilor este mai mare decat numarul locurilor oferite de scoala profesionala, atunci se organizeaza o proba suplimentara de admitere (dupa sesiunea de preselectie, in scolile in care aceasta a fost organizata). Admiterea se va face luand in calcul 70% media de admitere definita mai sus si in proportie de 30% nota obtinuta la proba suplimentara de admitere stabilita de unitatea de invatamant.Calendar Admitere Scoala Profesionala de 3 ani in 2015

27 februarie 2015   Afisarea, la sediul scolilor care organizeaza invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de preselectie (dupa caz) si a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificarile, numarul de locuri disponibile pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si perioadele de inscriere pentru anul scolar 2015 - 2016
6 - 10 aprilie 2015 La nivelul fiecarei unitati de invatamant care isi propune sa scolarizeze invatamant profesional in anul scolar 2015-2016 se desfasoara actiunea "Saptamana meseriilor"
30 aprilie 2015 Afisarea ofertei de scolarizare aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul gimnaziilor si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani. 
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.
7 mai 2015  Transmiterea in scolile gimnaziale a brosurilor cu informatii legate de admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul scolar 2015-2016. 
Afisarea in gimnazii a graficului sedintelor de completare a optiunilor din Fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
15-17 iunie 2015 Secretariatele gimnaziilor completeaza, la cererea elevilor si a parintilor, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani
15-18 iunie 2015 Inscrierea candidatilor la scolile profesionale cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere completate
19 iunie 2015 Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si a graficului de desfasurare a sesiunii de preselectie si / sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz.
22-23 iunie 2015  Derularea probei de preselectie, in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia.
24 iunie 2015 Afisarea rezultatelor preselectiei la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie.
24-25 iunie 2015 Ridicarea, de catre elevii respinsi la preselectie, a fiselor de inscriere si inscrierea pentru alte calificari sau la o alta scoala profesionala, la care nu s-a organizat proba de preselectie
30 iunie 2015 Desfasurarea probei suplimentare de admitere (in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant)
1 iulie 2015 Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere. Depunerea contestatiilor
2 iulie 2015 Afisarea rezultatelor la contestatii
2-3 iulie 2015 Calcularea de catre Comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional.
13 iulie 2015 Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a listei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de admitere.
15 iulie 2015 Afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate dupa etapa I de admitere in  invatamantul profesional de stat din judet
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu