14.5.14

Poprirea pe venit


Venturile din salarii, pensii, sau alte venituri periodice pot fi urmărite şi supuse proprii, pentru recuperarea unor datorii sau obligaţii. 
Din aceste venituri pot fi reţinute sume pentru stingerea datoriilor în două situaţii: 
a) până la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;
b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
Conform legii, în situaţia în care există mai multe urmăriri pentru aceeaşi sumă, urmărirea nu poate să depăşească jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent care este natura creanţelor. Excepţie fac situaţiile în care legea prevede altfel.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu