21.3.13

Cum se deduce TVA de pe bonurile fiscale, după noul Cod FiscalDin data de 14 martie, pe baza normalor metodologice a noului Cod Fiscal, Taxa pe Valoarea Adăugată poate fi dedusă pe bază de bonuri fiscale numai dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi dacă bonul fiscal este de cel mult 100 de euro (inclusiv TVA). 

Ele sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe bază de bonuri fiscale.
În 14 marie şi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr. 28/1999, în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.
Orice comerciant care doreşte ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, poate să-şi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrate în scopuri de TVA al beneficiarului.
Cel care nu are un soft adaptat în acest sens, va emite la solicitarea beneficiarilor factura pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii care să cuprindă toate elementele prevăzute din Codul Fiscal.
Dacă beneficiarul solicită emiterea unei facturi deşi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, comerciantul are obligaţia să emită această factură, pe lângă bonul fiscal.
Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu