8.3.13

Semnificaţia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, 15 martieUna dintre cele mai importante sărbători ale maghiarilor este cea din data de 15 martie, cunoscută ca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

La 15 martie 1848, izbucnea la Budapesta revoluţia maghiară împotriva dominaţiei habsburgice. Revoluţia a fost punctul de pornire al unor transformări burghezo-democratice care au dus la evoluţia societăţii maghiare. 
Ziua Maghiarilor de Pretutindeni - ce doreau revoluţionarii în 1848
Revoluţia - ai cărei lideri au fost personalităţi ca Lajos Kossuth, István Széchenyi, Sándor Petőfi, József Bem - a fost înăbuşită abia după intervenţia militară a Rusiei. Aceasta deoarece Armata Revoluţionară Maghiară a atras de partea sa numeroşi combatanţi, care au rezistat intervenţiei habsburgilor.
Revoluţionarii au folosit sloganul Revoluţiei Franceze - "Egalitate, libertate, fraternitate!" - şi au formulat o listă cu 12 puncte:
1. Dorim libertatea presei, desfiin?area cenzurii
2. Guvern responsabil în Buda-Pesta
3. Adunare Naţională anuală la Pesta.
4. Egalitate în fa?a legii în chestiunile civile ?i religioase.
5. Gardă naţională.
6. Plata dărilor de toţi deopotrivă.
7. Desfiinţarea iobăgiei.
8. Curte cu juri, pe baza egalei reprezentativităţi.
9. Bancă Naţională.
10. Armata să depună jurământul pe Constituţie, militarii maghiari să nu fie duşi înafara ţării, militarii străini să părăsească ţara.
11. De?inu?ii politici de stat să fie eliberaţi.
12. Uniune.
Acestei liste i s-a adăugat dorinţa de "pace, libertate şi înţelegere".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu