28.2.13

Acte necesare pentru căsătorie civilăCei doresc să se căsătorească, mai precis să facă cununia civilă, au nevoie de mai multe acte.

Iată de ce au nevoie:
- declaratia de casatorie, care se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.
- actul de identitate;
- certificatul de naştere, in original şi in copie;
- certificatul medical privind starea sănătăţii, care sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători
- acte, in original şi in copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul, care piot avea următoarea situaţie certificatul de deces al fostului soţ, certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960), certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei, sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă
Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele inscrise in declaraţie cu actele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face in prezenta sa.Acte casatorie
- certificate de nastere in original
- certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii)
- carte de identitate original si copie
- declaratia de casatorie care se completeaza in fata ofiterului de stare civila si care trebuie sa mentioneze dorinta celor doi de a se casatori, faptul ca au luat cunostinta de statea sanatatii lor si numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei; casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprinde atat ziua in care a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.
- un plic timbrat autoadresat (timbre fiscale).
¦ In plus, persoanele care nu sunt la prima casatorie mai au nevoie de urmatoarele acte cununie civila:
- copia sentintei de divort sau a hotararii de anulare a unei casatorii anterioare (original copie)
- certificatul de deces al fostului sot (original copie)
- certificatul de casatorie anterior, cu mentiunea desfacerii casatoriei
- pentru casatoria cu un cetatean strain sau intre cetateni straini actele de casatorie sunt necesare urmatoarele acte casatorie
- certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata
- actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata
- dovada de la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv
- daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania)
- in cazul in care ambii soti sunt cetateni straini sau cu domiciliul in strainatate va fi necesar sa se faca dovada sederii in municipiul in care se va solicita efectuarea casatoriei in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii casatoriei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu