20.2.13

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducereDacă pemisul de conducere a expirat, furat, deteriorat sau a fost pierdut, ori s-au modificat datele personale ale deţinătorului, la solicitarea unuia nou, e nevoie de mei multe acte.

Este obligatoriu ca titularul permisului de conducere să declare pierderea, furtul sau distrugerea documentului autoritatii emitente în cel mult 48 ore de la constatare şi să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. În mod normal, în cel mult 2 ore de la depunerea documentelor se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere cu valabilitate de 15 zile.
Iată ce trebuie prezentat personal la ghişeul eliberării permiselor:
- actul de identitate (original si copie);
- fisa detinatorului permisului de conducere (poate fi completata de mana)
- permisul de conducere a carui preschimbare se solicita in original si copie, daca este cazul;
- declaratie-tip de pierdere/furt/deteriorare (se obtine la ghiseu) – daca este cazul;
- contravaloare permis de conducere – 68 lei (puteti sa o platiti la CEC);
- documentul care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, hotarare de divort, etc.) – daca este cazul
- fisa medicala-tip din care sa rezulte ca sunteti apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie (daca preschimbarea se solicita dupa expirarea valabilitatii permisului de conducere)
- dosar plic (nu stiu daca mai trebuie dar este bine sa aveti unul la voi)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu