24.2.13

Cum se obţine certificat de naştere duplicatÎn cazul persoanelor care au pierdut, distrus, sau le-a fost furat, actul de identitate, se poate obţine un nou certificat, situaţiile fiind diverse. 

El se obţine mai uşor, în situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul. În acest caz, persoana solicitată de un nou certificat va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor. 
Dacă serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:au nevoie de paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.
Cetăţenii străini au nevoie de paşaportul turistic cu viză, sau actul de identitate cu care a intrat în România, pentru cetăţenii membri ai U.E.
Ctele se pot depune personal, pe cale diplomatică la Consulatul României din ţara în care trăiesc; prin împuternicit, cu procură specială. Certificatul  se poate elibera şi unei persoane împuternicite prin procură specială. 
Dacă solicitatul în folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face şi de către alte persoane, cu aprobarea primarului, sens în care se va prezenta:actul de identitate al titularului, actul de identitate solicitantului şi adeverinţă medicală care să ateste că titularul este bolnav, netransportabil. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu