28.2.13

Acte necesare pentru testament sau succesiunePersoanele care solicită dezbatere în vederea succesiunii, sau a moştenirii, au nevoie de o serie de acte. Acestea au nevoie de:

- cerere pentru deschiderea succesiunii (se completează la notariat);
- actele de identitate ale mostenitorilor;
- acte de stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie;
- certificatul de deces al defunctului1;
- certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces/certificatul de moştenitor/sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);
- certificat de naştere şi căsătorie a descendenţilor sau al altor rude care au vocaţie succesorală;
- dacă există, testamentul;
- fiecare moştenitor va da o declaraţie autentificată la biroul nostru prin care isi exprima opţiunea succesorală, în sensul că acceptă, sau renunţă la moştenire.

Actele care atestă averea defunctului:
- acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;
- certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;
- acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);
- certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;
- certificat acţionar, carnete C.E.C., conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu