20.2.13

Acte necesare pentru eliberarea ori preschimbarea paşaportui simpluSolicitanţii paşapoartelor simple, sau turistice, trebuie să aibă pregătite mai multe acte pentru a intra în posesia acestora.
Iată ce acte sunt necesare:

- cererea tip, model 1, care se gaseste la sediul biroului (compartimentului) de pasapoarte;
- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, fotografia si mentiunile privind domiciliul ori resedinta);
- certificatul de nastere si casatorie, dupa caz, in original si copie xerox;
- chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxa consulara (31,5 lei) si taxa reprezentand costul pasaportului (61 lei);
- in cazul preschimbarii pasaportului, solicitantul va prezenta si pasaportul anterior.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu