24.4.13

Acte necesare pentru Contract de DonaţieCei care vor să faca un contract de donatie au nevoie de mai multe acte. Iata ce trebuie sa-si pregatească cei interesati.

- acte de identitate ale partilor
- acte de proprietate originale
- documentatie cadastrala  si  incheiere de  intabulare  in cartea funciara
- certificat de atestare fiscala pentru donatie
- adeverinta de la asociatia de proprietari  a imobilului privind achitarea la zi a cotelor de intretinere – pentru apartamente
- extras de carte funciara pentru autentificare,  valabil 5 zile lucratoare  de la data depunerii cererii la biroul de carte funciara, interval in care cartea funciara a imobilului este blocata in vederea intocmirii actului. (Acest extras de carte  funciara se obtine de catre biroul notarial care autentifica actul pe baza cererii semnate de catre proprietar.)
Documentele necesare se stabilesc pentru fiecare caz concret in parte, fiind posibil sa se solicite si alte documente necesare si care nu au fost mentionate mai sus.
Ce va urma sa fie platit:
- Impozitul pe venitul din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal – datorat de catre proprietarii persoane fizice stabilit pe baza dispozitiilor Codului fiscal. Acest impozit nu se datoreaza in cazul donatiilor incheiate intre rude pana la gradul III de rudenie inclusiv (parinti-copii, bunici-nepoti, bunici-stranepoti, intre frati, matusa, unchi-nepot de sora, frate)
- Onorariul notarial – stabilit pe baza dispozitiilor  OMJ nr. 46/C/06.01.2011
- Tarife ANCPI:
- 0,15% (pentru proprietarii persoane fizice) din valoarea imobilului ce se doneaza, tarif pentru intabularea actului de donatie.
- Valoarea respectiva se calculeaza de catre biroul notarial pe baza ghidului privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare valabil pentru anul in curs

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu