19.4.13

Normele de venit pentru apicultoriDupă normele de venit, impuis apicultorilor în anul 2013, pentru anul 2014 normele de venit vor fi modificate, ele urmând să fie pregătite cel târziu la data de 15 februarie a anului. 

Astfel, începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se vor stabilii de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ele se vor aproba şi se vor publica de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Conform proiectului stabilit de Guvern, noile norme vor fi interpretate astfel:
Fondurile nerambursabile obţinute de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi agricole individual sau într-o formă de asociere sunt venituri neimpozabile conform art. 42 lit. a) din Codul Fiscal.
Pe baza declaraţiilor depuse, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma ce va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Plata impozitului anual stabilită conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit până la data de: 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.
Impozitul astfel calculat este impozit final.
CASS-sănătate pentru veniturile impuse pe baza normei de venit
Contribuabilii pentru veniturile impozabile din apicultură obţinute individual sau într-o formă de asociere datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5%. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la cele 12 luni ale anului. Plăţile pentru CASS se efectuează în două rate egale: 25 octombrie inclusiv; 15 decembrie inclusiv.
Important! În cazul în care contribuabilii realizează numai venituri din apicultura individual sau într-o formă de asociere, sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar (750 lei, începând cu 1 februarie 2013 şi 800 lei, începând cu 1 iulie 2013) şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salriul de bază minim brut pe ţară.
CAS-pensii pentru veniturile impuse pe baza normei de venit
Contribuabilii nu datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS) pentru aceste venituri.
Obligaţii contabile
Contribuabilii care obţin numai venituri din apicultura individual sau într-o formă de asociere, impuşi la normă de venit nu au obligaţii contabile.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu