28.4.13

Joia Mare la români în Săptămâna PatimilorJoia Mare la creştinii ortodocşi români aminteşte de ultimele zile din viaţa Mântuitorului cunoscute periodic ca Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare. "În această săptămână urmează paşii Domnului Hristos, şi fii mereu alături Lui, spre deosebire de judecătorii ăi chinuitorii Lui. Şi iubeste-L cu toata inima ta".

În Joia Mare, patru lucruri sunt prăznuite: spălarea picioarelor, Cina cea de taină, Rugăciunea din grădina Ghetsimani şi vânzarea şi prinderea Domnului. 
Înainte de a începe Cina, Cristos S-a sculat, Şi-a dezbrăcat hainele şi El singur a spălat picioarele tuturor. Prin aceasta a vrut să îl facă pe Iuda să se ruşineze iar celorlalţi să le aducă aminte să nu umble după întâietăţi: Cel care vrea să fie întâiul să fie slujitorul tuturor, dându-Se El însuşi pildă. La sfârşitul mesei aduce vorbă si despre vânzarea Lui. După puţin timp, luând pâinea a zis: “Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi”. Luând paharul a zis: “Beţi dintru acesta toţi, că acesta este sîngele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor!” Prin aceasta, El a instituit Sfînta Taină a Euharistiei (Împărtăşaniei / Cuminecării). După aceea, S-a rugat în Grădina Ghetsimani cu sudoare de sânge. Iuda cunoştea locul şi - luând câţiva soldaţi - a venit să-L prindă. Isus a fost prins şi dus la Ana, la Caiafa, şi în cele din urmă la Pilat. Atunci Petru s-a lepădat de 3 ori de Cristos, tăgăduind că-L cunoaşte. Pentru reamintirea de toate acestea, seara se scoate în mijlocul bisericii Sfânta Cruce şi se împodobeşte cu coroane de flori. Începând de acum şi până la Înviere, în biserici - care sunt deja cernite (îndoliate), lucru subliniat şi prin scoaterea covoarelor - nu se mai trag clopotele, ci se bate numai toaca.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu