26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultate


Pentru a fi admişi la Facultate, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admisi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere 
- fişa de înscriere 
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
- foaia matricolă (în original);
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- copie după buletinul sau cartea de identitate;
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, aceasta trebuie să menţioneze „APT PENTRU EFORT FIZIC” 
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
- Fotografii tip buletin de identitate (2 – Chimie, Filosofie, Litere, Psihologie; 3 – Biologie, Drept, FEAA, Educaţie Fizică şi Sport, Fizică, Geografie, Informatică, Istorie, Matematică, Teologie Romano – Catolică; 4 – Teologie Ortodoxă);
- alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu