26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Fcaultatea de Educaţie Fizică şi Sport


Pentru a fi admişi la Educaţie Fizică şi Sport, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
- foaia matricolă cu notele obţinute în anii de liceu;
- certificat de naştere, copie legalizată;
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
- adeverinţă medicală tip, cu menţiunea „APT PENTRU EFORT FIZIC”, care poate fi eliberată de orice unitate medicală (nu mai este obligatorie obţinerea de la Policlinica pentru sportivi Iaşi) ;
- trei fotografii color, tip buletin de identitate;
- copie după buletinul / cartea de identitate;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare în afara Universităţii „Al.I.Cuza”); diploma de bacalaureat se depune în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate);
- chitanţa atestând plata, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă
- dosar plic.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu