26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Informatică


Pentru a fi admişi la Informatică, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 
Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 

- fişa de înscriere;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S. (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei);
- foaia matricolă din liceu;
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- buletin/carte de identitate, în copie;
- certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
- adeverinţă medicală tip
- chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei;
- dosar plic.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu