28.5.13

Cum se dau banii de somaj


Persoanele care intra in neplacuta situatie de a intra in somaj trebuie sa stie ca el se acordata este in functie de perioada de cotizare si ca este o suma acordata lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, adica de vechime in munca, dupa cum urmeaza:

Iată cum se calculeaza somajul:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţa în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.
Indemnizaţia de şomaj se acorda şomerilor pe o perioada de 6 luni şi este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinţa, în vigoare la data stabilirii acesteia."
In prezent indicatorul social de referinta este de 500 lei.

Indemnizatia este pentru absolventii care nu izbutesc sa se incadreze in munca si primesc indemnizatie de somaj o perioada de 6 luni. Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu