20.5.13

Cum se primeste pensia anticipată şi parţialăCei care nu pot indeplini toate conditii le pentru a primi pensia de limita de varsta, pot apela la pensie anticipata sau pansie anticipata partial. Cele doua sunt diferentiate de stagiul de cotizarea realizat. 

Pensia Anticipata
Pensia anticipata pot solicita cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare. De retinut că, atunci cand se stabileste stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar sau in care a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat si nici perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
Pensia Anticipata Partial
Cei care au realizat stagiile complete de cotizare si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. Atunci cand se calculeaza stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au in vedere perioadele asimilate in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar sau in care a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat si nici perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
Cuantumul celeor doua tipuri de pensii anticipate se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.
Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare (%)
pana la 1 an  - 0,50
peste 1 an   - 0,45
peste 2 ani   - 0,40
peste 3 ani  - 0,35
peste 4 ani  - 0,30
peste 5 ani  - 0,25
peste 6 ani  - 0,20
peste 7 ani  - 0,15
peste 8 ani - 0,10
intre 9 si 10 ani  - 0,05
Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.
Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv, Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare. Prevederile se aplică până la data de 31 decembrie 2030.
La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.
La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.
La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);
Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă;
Este interzis cumulul pensiei anticipate parţiale cu venituri obţinute în calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; excepţia o reprezintă consilierii locali şi consilierii judeţeni. Pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situaţie de cumul al pensiei anticipate parţiale cu alte venituri de natura celor menţionate mai sus trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achită drepturile suspendarea plăţii pensiei anticipate parţiale;
Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă se face din oficiu,  spre deosebire de legislaţia anterioară, care condiţiona această trecere de depunerea unei cereri de către pensionar;
Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată parţială nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.
Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix – 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maximă de 45% din cuantumul pensiei pentru  limită de vârstă.  Legislaţia anterioară prevedea procente diferenţiate, cuprinse între 0,5% şi 0,50%, iar penalizarea maximă ajungea la 30%.    
Penalizarea se aplică până la la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Drepturile de pensie anticipata sau anticipata partiala se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data. În cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare, drepturile se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa în cadrul acestui termen, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.
In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 5, cererea de pensie anticipata sau anticipata partiala, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla domiciliul acestuia.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu