22.5.13

Documente pentru înscrierea la facultateAbsolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care vor să se înscrie la facultate, au nevoie de mai multe acte.

Iată cu ce trebuie să se pregătească pentru înscriere:
-fisa-tip de inscriere la facultate (se ofera de catre institutie);
-diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
-certificatul de nastere, in copie legalizata;
-diploma de olimpic, in copie, doar daca este cazul, pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
-adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca persoana este apta pentru facultatea la care candideaza;
-trei fotografii tip buletin de identitate;
-B.I (buletin de identitate) sau C.I (carte de identitate) in copie;
-chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere, in conformitate cu taxele solicitate de ficare facultate in parte.
-un dosar plic
Pe dosarul de admitere la facultate se scrie numele complet cu initiala tatalui, adresa de e-mail si numarul de telefon.
Pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere la facultate, se va prezenta unul din urmatoarele documente necesare:
-copii legalizate dupa certificate de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
-adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
-adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
-adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea respectiva, pentru sustinatorii legali ai candidatului.
Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati simultan, vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate, iar copia legalizata la cealalta facultate.
Adeverinta medicala-tip pentru admitere la facultate se elibereaza de catre cabinetele medicale, scolare sau teritoriale sau de catre medicul de familie.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu