27.5.13

Actele necesare pentru înscrierea la studii universitare de masterat


Pentru înscrierea la studiii universitare de masterat, este nevoie la înscriere de mai multe acte pentru dosar.

Iată ce este nevoie:
- diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2010;
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- B.I. sau C.I. în copie;
- chitanţă de plată a taxei de înscriere.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu