26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de BiologiePentru a fi admişi la Facultatea de Biologie, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere 
- fişa de înscriere;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S (original);
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
- copie nelegalizată după buletinul sau cartea de identitate.
- adeverinţă medicală tip, cu menţiunea “apt pentru concursul de admitere”;
- 3 fotografii color tip buletin de identitate;
- foaie matricolă în original;
- chitanţă care atestă plata taxei de înscriere sau adeverinţă (în original) care să ateste scutirea de plată a taxei de înscriere;
- dosar plic (obligatoriu).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu