20.5.13

Acte necesare pentru pensia anticipată şi anticipată parţialDacă s-au indeplinit conditiile pentru aprobarea pensiei anticipate sau pensiei anticipate partial, e nevoie sa fie depuese alaturi de cerere mai multe acte.

Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului.
Iata actele necesare:
Pentru pensia anticipata:
- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata;
- carnetul de munca (original si copie);
- carnetul de asigurari sociale (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
- dovada certificarii stagiului de cotizare;
- procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
- adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;
- alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
Pantru pensia anticipata partial:
- cerere pentru inscrierea la pensie anticipata partiala;
- carnetul de munca (original si copie);
- carnetul de asigurari sociale (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca;
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
- dovada certificarii stagiului de cotizare;
- adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat;
- alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
- procura speciala pentru mandatar (unde este cazul).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu