26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Istorie


Pentru a fi admişi la Istorie, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- dosar plic
- fişă de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii 
- diploma de bacalaureat în original sau o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 
- copie legalizată a certificatului de naştere
- copie a cărţii de identitate
- copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui ini?ial de familie (dacă este cazul)
- adeverinţă medicală tip
- două fotografii color de tip buletin de identitate
- chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de bursă şi de finanţare de la buget (dacă este cazul)
- adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de bursă şi de finanţare de la buget pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul)
- diploma de licenţă în original (dacă este cazul)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu