22.5.13

Acte necesare pentru înscrierea la liceuEleviI care au susţinut evaluarea naţională în 2013 şi au fost repartizaţi din prima etapă, trebuie să se înscrie la liceu, după repartizarea computerizată.

După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. Absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); fişa medicală
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu