26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Economie şi Admiterea Afacerilor


Pentru a fi admişi la Facultatea de Economie şi Admiterea Afacerilor, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere 
- cerere (fisa) de inscriere
- diploma de bacalaureat in original sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de minister (daca un candidat nu depune la inscriere diploma in original, el va prezenta adeverinta de la facultatea unde are depuse actele in original);
- foaia matricola, in original;
- certificat de nastere (copie legalizata);
- certificat de casatorie sau alt document care sa ateste schimbarea numelui, daca este cazul (copie legalizata);
- adeverinta medicala tip
- caca adeverintele medicale sunt incomplete, candidatii se pot adresa Cabinetului Medical Studentesc care se afla la parterul caminul C8 din campusul “Titu Maiorescu”, in vecinatatea Universitatii.
- diploma de licenta (original) sau diploma de absolvire (in original) pentru candidatii absolventi, care doresc sa obtina o a doua licenta; adeverin?ă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
- chitanta de plata a taxei de inscriere;
- 2 fotografii tip buletin de identitate
- certificat de competenta lingvistica pentru specializarea Business Administration.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu