26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Drept


Pentru a fi admişi la Facultatea de Drept, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere 
- cerere tip de Înscriere
- diplomă de Bacalaureat în original (diploma de bacalaureat în copie legalizată) şi fotocopie sau adeverinţă de absolvire în original pentru absolvenţii promo?iei 2012
- adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original (pentru candidatii înscrisi si la alte facultăti)
- foaia matricolă din liceu în original şi fotocopie
- certificatul de naştere copie legalizată
- certificatul de căsătorie copie legalizată (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin casătorie)
- carte de identitate fotocopie
- adeverinţă medicală tip. Candidaţii care nu au adeverinţă medicală completă, vor merge la cabinetul medical nr. 7 din Campusul Titu Maiorescu.
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, pentru studenţii care urmează o a doua specializare
- 3 fotografii color tip bulletin
- chitanţă de plată a taxei de admitere
- un dosar plic


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu