26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Fizică


Pentru a fi admişi la Fizică, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- fişa de înscriere;
- diploma de bacalaureat în original (sau echivalenta recunoscută M.E.C.T.S.)
- dacă candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverinta de la facultatea unde sunt depuse actele în original
- foaia matricolă în original sau copie legalizată în cazul înscrierii la mai multe facultaţi;
- certificat de naştere în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui în copie legalizată, (dacă este cazul) 
- copie xerox dupa buletinul / cartea de identitate;
- 3 fotografii de tip buletin de identitate;
- adeverinţă medicală tip
- adeverinţa din care sa rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
- diploma de licenţa / absolvire în original sau copie legalizată (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
- taxa de înscriere la o singura specializare. 
- dosar plic.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu