26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Matematică


Pentru a fi admişi la Matematică, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- dosar plic
- fişă înscriere (click pentru download)
- 3 fotografii tip buletin de identitate
- diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de MECTS
- foaia matricolă
- certificatul de naştere, in copie legalizată
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui
- adeverintă medicală tip
- adeverintă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
- diplomă de licentă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare
- copie dupa cartea de identitate
- chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu