26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei


Pentru a fi admişi la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S. în original
- Foaia matricolă în original - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
- certificat de naştere, în copie legalizată.
- certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
- copie după buletinul/cartea de identitate.
- adeverinţa medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar).
- diploma de licenţă/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
- 2 fotografii color tip buletin de identitate.
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii).
- fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
- dosar plic.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu