26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Teologie Romano CatolicăPentru a fi admişi la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- diploma de bacalaureat;
- foaie matricolă a anilor de liceu;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
- adeverinţă medicală tip;
- copie legalizată după certificatul de naştere;
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
- certificatul de botez cu o scurtă scrisoare de prezentare din partea parohului ;
- cerere de înscriere (se completează în momentul  înscrierii);
- trei fotografii (tip buletin);
- copie după CI ?i dosar plic.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu