28.5.13

Cât timp se poate încasa şomaj 2017Pesoanele care solicita ajutorul de somaj trebuie sa stie si cat timp au dreptul să-l primeasca. Conform legii, indemnizatia de somaj se acordă somerilor pe perioade stabilite diferentiat, în functie de stagiul de cotizare.


Iată perioadele:
a) şase luni, pentru stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) nouă luni, pentru stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani;
c) 12 luni, pentru stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

Valoarea indemnizaţiei de şomaj acordat lunar se stabileşte în funcţie de stagiul de cotizare:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia (ISR = 500 de lei în mai 2014), stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) la suma prevăzută la punctul a) se adaugă o sumă calculată prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate (în funcţie de perioada de cotizare) asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.

Procentele diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare sunt:

a) 3% pentru persoanele care au cotizat cel puţin trei ani;
b) 5% pentru un stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani;
c) 7% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puţin zece ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Venitul lunar pentru care persoanele se asigură nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere timp de şase luni şi este o sumă fixă, de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă. Indemnizaţia se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj

Cei care primesc ajutor de şomaj au anumite obligaţii, altfel riscă pierderea indemnizaţiei.

Astfel, beneficiarii trebuie să se prezinte în fiecare lună, pe baza programării sau când sunt solicitaţi, ca să primească sprijin în vederea încadrării în muncă. Totodată, agenţia trebuie notificată în termen de trei zile dacă se modifică în vreun fel condiţiile care au condus la acordarea ajutorului.

Alte obligaţii alte persoanelor care primesc indemnizaţie de şomaj:

- să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi a celor de formare profesională, oferite de agenţia la care sunt înregistraţi, cu excepţia cazului în care participă la programe finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România în calitate de stat membru UE;

- să caute activ un loc de muncă;

- să înştiinţeze în scris agenţia dacă apare incapacitatea temporară de muncă şi numele medicului şi unitatea în care funcţionează, în 24 de ore de la data acordării concediului medical.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu