26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Chimie


Pentru a fi admişi la Facultatea de Chimie, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere 
- diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original.
- dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
- dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
- buletinul/Cartea de identitate în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare).
- certificatul de naştere în copie legalizată.
- certificatul de casatorie în copie legalizata numai pentru candidatele casatorite.
- 2 fotografii color tip Buletin de Identitate.
- adeverinta medicala tip eliberată de medicul de familie sau de către 
- cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii.
- absolvenţii de liceu din promotii anterioare anului 2012 vor adauga la dosarul de înscriere o declaratie pe proprie răspundere din care sa rezulte daca au mai urmat sau nu cursuri în regim de finantare de la bugetul de stat la o institutie de învatamânt superior.
- candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu